Från farfars släkt

Bilder från min farfars släkt, dvs. Rolf Starbäck. Se även albumet Porträtt från farfars släkt som återgett ett specifikt album.

Se alla album