Rolf & Sigrid 1: 3-03

I albumet Rolf & Sigrid 1.

Rolf trea från höger