Rolf & Sigrid 1: 6-02

I albumet Rolf & Sigrid 1 – enstaka bilder.

Sigrid Starbäck, f. Roth, Rolf Starbäck, Valborg Starbäck

Rolf & Sigrid 1: 6
Hela sidan