Elfrida Karlsson

Elfrida Kristina Karlsson (1869–1940)

Mor: Christina Persson
Far: Karl Persson

Syskon: Nils, Elfrida

I en uppteckning gjord till Lunds folkminnesarkiv berättas om ett hus där sättugnen stod nära väggen. I smutten som blev däremellan sattes barnen då de var små, varför de blev mycket små till växten på grund av överhettning. I synnerhet Karl Persson, som är onormalt liten.

Denna Karl Perssons hade åtminstone åtta barn, och småväxtheten tycks ha gått i arv åtminstone till Nils och Elfrida.

Alla personer