John Hallgren

Johan August John Hallgren (f. 1875)

Mor: Lydia Hallgren, f. Lennqvist
Far: Lars Johan Hallgren

Syskon: John, Gösta, Anna

Alla personer