Från farmors släkt

Bilder från min farmors släkt, dvs. Sigrid Starbäck f. Roth

Se alla album