Porträtt från morfars släkt: 9-3

I albumet Porträttalbum från Kristina Nilsson.

Edit Magnusson, f. Persson, Algot Magnusson