Karl av Hildegard Thorell

I albumet Målningar.

Karl Starbäck av Hildegard Thorell ca 1926