Folkskoleseminariet i Göteborg

I albumet Från morfars släkt.

Krister Nilsson på folkskoleseminariet i Göteborg.