Uppsala 1890:8

I albumet Uppsala 1890?.

Okänd person till vänster, i mitten Matilda och till höger hennes dotter Kerstin?