Fotografier med Göran Starbäck

Bilder på Göran Emil Starbäck (1908–1993).