Fotografier med Hulda Starbäck

Bilder på Hulda Jakobina Vilhelmina Starbäck, f. Lennqvist (1840–1923).