Fotografier med Sigrid Starbäck

Bilder på Sigrid Maria Starbäck, f. Roth (1907–1984).