Tvåornas hakningar

Detta visar vilka bokstäver man kan haka på framför och bakom tvåorna när man spelar Scrabble. De tvåor som inte finns med här (BH, CD, FÄ, VD, VY, WC, ÄH) har inga hakningar.

[Källa: SAOL 12.CD]

      BDGHJLTV + AG + AGN
          B + AH + A
       BGHKMPV + AJ + 
      BDFHKMSTV + AL + EFGLMNPTV
     BDFGHJKLMV + AN + ADNS
      BFKMNPRV + AR + AGKMRTV
     BFGHKMORTV + AS + AKPS
       HKLNRS + AV + EI
       FLMPSTV + AX + A
           + BE + LNT
           + BI + LOT
         ÅÖ + BO + ABDGJKLMPRTVX
           + BU + ADKRS
           + BY + K
           + BÄ + R
         IOÖ + DE + GJLMNT
           + DI + AGNST
           + DU + AKMNORS
           + DY + KNR
           + DÅ + DNS
           + DÖ + DNSV
       HKLMNSV + ED + A
        DHMNS + EJ + A
        LNPRV + EK + AEO
       BDFGHKS + EL + D
    BDGHLMPRSTVY + EN + AES
        LMNP + ER + A
         KS + EX + A
           + FE + GLMTZ
           + FY + R
           + FÅ + KNR
           + GE + LMNST
         EÄ + GO + DMT
           + GÅ + RST
          A + HA + GJKLNSTV
           + HI + NTV
          O + HM + 
          E + HO + AJNPRSTV
          U + HU + DGJKMRSTV
           + HY + FL
          Å + HÅ + GLNRV
           + HÖ + GKRS
       KLNSTV + ID + AEO
       BFKMPS + IL + A
      DFGHLMPSV + IN + AIK
       DFKRSV + IS + AM
        ENOTÅ + JA + AGKMN
           + JE + T
         TÅ + JO + DNOX
          S + JU + L
         ES + KO + DJKLNRS
           + KÖ + AKLNPR
          A + LE + DGKMNRV
         FGK + LO + BDJKMV
         BFS + LY + AX
          K + LÄ + AMNR
           + MO + DJLRST
          E + MU + ANRS
          S + MÅ + GLNRS
           + MÖ + R
          I + NI + ADEOTX
          G + NU + 
          G + NY + PS
           + NÅ + DLNT
          K + NÄ + RSTÄ
       BHKLMV + OJ + A
       BDKLTW + OK + A
      BDGLRSTV + OM + S
       BHKMNPR + OR + DKMOTV
       DHKMNR + OS + AST
           + PI + KLNPR
          S + PÅ + GKT
        BGOPT + RO + ABMPRSTV
         GTV + RÅ + DGKMN
          F + RÖ + DKNRSV
          Å + SE + DGJLNSTX
           + SI + ADGKLMNRS
           + SO + LMNPT
           + SY + DLNO
           + SÅ + GNRSTÅ
        SYÅÄ + TA + GKLMSX
          U + TE + GNS
          I + TU + BMNRT
           + TV + IÅ
          I + TY + AGP
          S + TÅ + AGRT
          U + TÖ + AMRS
          P + UH + U
          H + UJ + 
     BDFHKLMPST + UR + 
        HKLT + UT + EIÖ
         HL + UV + 
         EYÖ + VA + DGJKLNRSX
          A + VE + DKMNV
         AT + VI + ADGKNSTV
        HKRS + YL + A
         DFM + YR + A
           + ÅH + Å
        BFKPR + ÅK + A
       BHKMNV + ÅL + A
         RV + ÅM + A
     BFGHKLMOSTV + ÅR + AS
       BDGLMS + ÅS + E
      BGKLNPSTV + ÅT + A
        DHLMV + ÄN + G
         DNR + ÖD + AE
       BGHKLRS + ÖK + A
       BFGKPS + ÖL + A
         OST + ÖM + 
       FHKMRT + ÖR + AENT
       DGHLPRT + ÖS + AT

En av sidorna om svenskt Scrabble. Senast uppdaterad 3 november 2002.