Scrabble: Sändlistan skrabbel

Skrabbel var en sändlista på svenska om den svenskspråkiga versionen av spelet Scrabble.

Den hade adressen adressen skrabbel@stp.ling.uu.se.

Från början sköttes listan av systemet Smartlist. I september 1999 gick den över till Mailman och i juni 2006 lades listan ner.

Ett arkiv för postningarna i listan i dess andra inkarnation finns här.


En del av sidorna om svenskt Scrabble.