Scrabble: Regler

För tävlingsbruk används delvis annorlunda regler än vad som följer med spelet. Dessa regler är de som gäller fr.o.m. 14 januari 1999.

Grunder för dessa regler

Det följer naturligtvis med regler i spelet när man köper det, men de räcker inte riktigt till för tävlingsspel. Dels så måste en del regler göras klarare, framförallt reglerna om vilka ord som ska vara tillåtna att lägga. Dels så visar det sig lämpligt att införa en del helt nya regler i turneringsspel i Scrabble. Så har gjorts i engelskspråkigt Scrabble, där det finns en långvarig erfarenhet av tävlingsspel, och mycket i dessa regler är taget från de regler som APSP (Association of Premier Scrabble Players) i Storbritannien och de regler som NSA (National Scrabble Association) i Nordamerika använder.

Att lägga hela ord

De regler som följer med spelet är klara på denna punkt, men eftersom tidigare upplagor haft andra formuleringar är det säkrast att göra följande mycket viktiga punkt klar. Det är tillåtet att lägga ett helt ord med enbart nylagda brickor, så länge som man samtidigt bildar andra ord på tvären.

Så om BEHAG ligger utlagt vågrätt på spelbrädet och man har PEDAGOG på handen kan man lägga det lodrätt till vänster så att OBEHAG bildas med hjälp av o-et eller lodrätt till höger så att BEHAGA bildas med hjälp av a-et. Det går också bra att lägga det vågrätt under BEHAG så att tvåbokstavsorden BE, ED, HA, AG och GO bildas:

          BEHAG
         PEDAGOG

Särskilda tävlingsregler

Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande. (Detta följer oftast APSP:s regler. Vid en del intressanta skillnader i reglerna anges när så inte är fallet.)

Godkända ord

Tilläggslistan

Tilläggslistan finns separat.

En del av sidorna om svenskt Scrabble. Senast uppdaterad 25 januari 1999.