Georg Starbäck

Carl Georg Starbäck (1828–1885)

Mor: Karin Grotte
Far: Nils Starbäck

Syskon: Georg, August

Med Matilda Karolina Hallgren.
Barn: Anna, Karl, Kerstin.

Wikipedia

Alla personer