August Starbäck

Johan August Starbäck (1830–1878)

Mor: Karin Grotte
Far: Nils Starbäck

Syskon: Georg, August

Med Hulda Starbäck, f. Lennqvist.
Barn: Nils, John, Olga, Augusta.

Alla personer