Göran Starbäck

I albumet Från farfars släkt.

Göran Starbäck