Rolf & Sigrid 1: 1-01

I albumet Rolf & Sigrid 1 – enstaka bilder.

Karin Roth, Sigrid Starbäck, f. Roth

Rolf & Sigrid 1: 1
Hela sidan

Denna bild finns även i Barbro Blixts Nils Gabriel och Anna-Lisa del 8/8.