Rolf & Sigrid 1: 1-03

I albumet Rolf & Sigrid 1 – enstaka bilder.

Sigrid Starbäck, f. Roth, Karin Roth

Rolf & Sigrid 1: 1
Hela sidan

Denna bild finns även i Barbro Blixts Nils Gabriel och Anna-Lisa del 8/8.