Fotografier med Elna Starbäck

Bilder på Elna Hedvig Maria Starbäck, f. Aminoff (1871–1950).