Elna Starbäck

Elna Hedvig Maria Starbäck, f. Aminoff (1871–1950)

Mor: Hilma Elisabet Katarina Aminoff, f. Sewén
Far: Feodor Aminoff

Syskon: Berndt, Elna

Med John Starbäck.
Barn: Harald, Rolf, Valborg, Gunnar.

Alla personer