Scrabble: SAOL12 - skillnader

Kända skillnader mellan olika tryckningar av SAOL12.

Skillnader mellan tryckningarna

Nedanstående tabell visar kända skillnader mellan tryckningarna. SAOL12.1 är inte med i tabellen eftersom den ändå inte rekommenderas för tävlingsspel. För den som ändå har SAOL12.1 ges längre ner en förteckning över vilka skillnader det var i den jämfört med senare tryckningar.

Den senaste tryckningen är när detta skrivs (augusti 2003) den sjunde, men det finns inga kända skillnader mellan den och sjättetryckningen.

ord12.CD12.212.312.412.512.6kommentar
ALLTINGETnejnejnej?jajastod tidigare i obestämd form
BILDKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
BLOMSTERGIRLANGnejnejnejnejjajaalternativ till -girland
FORSTVÄSENDEnejnejnejjajajaalternativ till -väsen
IKLÄnejnejnejnejjajaalternativ till ikläda
KÖKSFÖRKLÄnejnejnejnejjajaalternativ till -förkläde
LIEKNAGGEnejnejnejnejjajaalternativ till -knagg
LIVSKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
LJUDKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
LÄNSVÄSENDEnejnejnejjajajaalternativ till -väsen
MATTRASAnejnejnejjajajaändrat från plural till singular som uppslag
MATTRASORjajajanejnejnej
MINGLAjanejnejnejnejnej.
MÅKNINGjajajanejnejnejalternativ till mockning
OMISSKUNDSAMjajajanejnejnej
OMISSKUNDSAMHETjajajanejnejnej
PAPPERSGIRLANDnejnejnejnejjajaalternativ till -girlang
SEKTVÄSENDEnejnejnejjajajaalternativ till -väsen
SKATTEDRAGAREjajajajanejnej
SKINNFÖRKLÄnejnejnejnejjajaalternativ till -förkläde
STORÄNDEjajajajanejnej
TENNISSOCKnejnejnejjajajaändrat från plural till singular som uppslag
TENNISSOCKAnejnejnejjajaja
TENNISSOCKORjajajanejnejnej
TRÄKLABBEnejnejnejnejjajaalternativ till -klabb
ULLKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
UPPPACKADjanejnejnejnejnejEtt misstag som bara finns på cd:n
VATTENKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
VEDKLABBEnejnejnejnejjajaalternativ till -klabb
VOKALKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet
VÅRDKVALITEnejnejnejnejjajaalternativ till -kvalitet

[Informationen i denna tabell kommer från Greger Nässén, Per Starbäck, Sten Thaning, Johan Rönnblom och Filip Salomonsson.]

Förstatryckningen

De största skillnaderna är mellan förstatryckningen och senare tryckningar. De skillnaderna omfattar bland annat några mycket viktiga scrabbleord (en tvåa och några korta C-ord) och förstatryckningen bör därför inte användas i tävlingsspel. Denna förteckning finns här som hjälp för den som trots detta har förstatryckningen av SAOL12.

Allmän info om upplagorna

(Här saknas en mängd information. Önskvärt vore bland annat datum och upplagans storlek för varje version. Vet någon?) För SAOL11 hade bara förstatryckningen skyddsomslag. Så var det nog tänkt för SAOL12 också. Andratryckningen såldes först utan skyddsomslag, men dök sen upp med skyddsomslag den också, och sedan har alla tryckningar haft skyddsomslag.


En del av sidorna om svenskt Scrabble. Senast uppdaterad 10 april 2004.