Scrabble: SAOL

I engelskspråkigt Scrabble används särskilda ordlistor gjorda just för att spela Scrabble med. I sådana ordlistor lämnas ingenting åt omdömet, utan orden listas bara upp utan kommentarer. Något sådant finns dock inte för svenskt Scrabble, utan vi använder Svenska Akademiens Ordlista, vilket gör oss mycket beroende av precis hur det står i den.

Titeln på ordlistan förkortas ofta SAOL, ibland med tillägg av vilken upplaga det är, så SAOL12 står för tolfte upplagan. Ibland använder vi ett tillägg med punkt och tryckningsnummer, så SAOL12.1 betecknar förstatryckningen av tolfte upplagan. De olika tryckningarna av samma upplaga är så gott som identiska, men ibland rättas fel (eller tillkommer!) mellan tryckningarna. Det finns en förteckning över kända skillnader mellan tryckningarna av SAOL12.

SAOL12 kom i oktober 1998 och används sedan 1999 i Svenska Scrabbleförbundet i enlighet med tävlingsreglerna.

Länkar

Svenska Akademien nämner SAOL12 i sitt nyhetsbrev Svenska Akademien informerar 11

Språkdata finns mer information om SAOL.

Hos Norstedts Ordbok AB finns också information om SAOL12, inklusive versionen på cd-rom.


En del av sidorna om svenskt Scrabble. Senast uppdaterad 10 mars 2003.