Pers tia 2003

Per Starback starback@…uu.se
Ons. 23 april 2003 13.07.12 +0100


Efter alla spekulationer om vilka som kommer att stå på prispallarna
vid SM så känner jag mig föranlåten att utlysa en tipstävling i ämnet.

             PERS TIA 2003

Så här går den till:

* Ett tips i Pers tia består av en lista med de tio spelare man tror
kommer att placera sig bäst i SM. Förra året hade det perfekta tipset
sett ut så här t.ex.:

	 1. Birgitta Ländin
	 2. Lisa Blohm
	 3. Stefan Diös
	 4. Nils Berner
	 5. Johan Rönnblom
	 6. Niclas Hjelm
	 7. Johan Berner
	 8. Greger Nässén
	 9. Per Starbäck
	10. Karin Starbäck

(Man kan också lämna in en längre lista för att ha reserver ifall
några på listan lämnar återbud. Se nedan!)

* Ange ditt tips genom att skriva det här på listan 
Deadline är fredag 2/5 klockan 12:00 (dagen före SM).

Man kan också sända eller lämna sitt tips till mig personligen, men i
så fall publicerar jag det istället. Alla tips är offentliga. (Jag
tänker själv tippa så småningom, och eftersom jag kommer att ha
möjlighet att se hur andra har tippat ska andra också ha det.)

Varje person kan bara ha ett tips inne. Man har dock rätt att ändra
sitt tips genom att lämna in ett nytt.

Alla har rätt att deltaga i Pers tia, oavsett om dom spelar i SM
eller inte. Man får spela på sig själv. Man får låta bli att spela på
sig själv.

* När SM är över får man poäng för alla på ens lista som placerat
sig på plats 1 till 10 och den som får högst sammanlagd poäng vinner.
Vid lika poäng vinner det tips av de likvärdiga som lämnades in först.
Något pris förutom äran delas inte ut.

* Poängen räknas ut på följande sätt:

  För varje person som placerat sig på tionde plats eller bättre
  och som finns med på ens tipslista får man en poäng som är värdet
  för placeringen i SM gånger värdet för placeringen på ens lista.
  Värdena tas från följande tabell:

		pos  värde
        --------------
		 1	50
		 2   35
		 3   25
		 4   18
		 5   15
		 6   14
		 7   13
		 8   12
		 9   11
		10   10

  Exempel: Att tippa vinnaren på första plats ger 50*50 = 2500 poäng.
  Att på åttonde plats på sin tipslista ha den som kommer tvåa i
  tävlingen ger 12 * 35 = 420 poäng.

  Observera att tabellen har stark övervikt uppåt. Det spelar alltså
  mycket stor roll hur man har tippat att det ska gå för de få som
  kommer allra bäst och det spelar också mycket stor roll hur det går
  för de få som man har placerat överst på sin tipslista.

* Ifall spelare lämnar återbud så stryks dom från ens lista och lägre
stående namn flyttas upp till mer poänggivande positioner. Det är
därför tillåtet att lämna in en lista med fler än tio namn för att
gardera sig för strykningar. Efter strykningarna kommer bara de tio
högst stående namnen att räknas. Om man inte har några reserver kvar
på ens lista så fylls det på med spelare man inte nämnt tidigare i
ordning från ratinglistan.

Detta innebär också att man inte förlorar något på att lista reserver
som troligen inte kommer att vara med på sin tipslista, så länge man
har fyllt på med tillräckligt med namn neråt så att man får ihop en
tio-i-topp-lista bland de faktiska deltagarna.

* Alla spelare som finns med på den officiella SM-placeringslistan
räknas som deltagande, oavsett om dom brutit tävlingen innan den är
klar. Alla spelare som inte finns med på samma lista räknas som
icke deltagande. Om två eller flera personer har samma placering på
den officiella placeringslistan så ger dessa en poäng som är
genomsnittet av vad de olika inblandade placeringarna skulle ge.
(Positionsvärdet blir t.ex. 12,5 för två spelare som hamnat på delad
sjunde plats och 7 poäng för tre spelare som hamnat på delad nionde
plats (11 + 10 + 0)/3.)

Det blev en del petiga detaljer där på slutet, men jag hoppas det inte
skrämmer någon. Principen i Pers tia är enkel -- lämna in en lista,
bara! (Och klaga på poängsättningen efteråt.)

/Per (tipsmedel)


Information om listan