John Starbäck

Jonas John Starbäck (1865–1934)

Mor: Hulda Starbäck, f. Lennqvist
Far: August Starbäck

Syskon: Nils, John, Olga, Augusta

Med Elna Starbäck, f. Aminoff.
Barn: Harald, Rolf, Valborg, Gunnar.

Alla personer