Scrabble: Statistik och rekord

Höga poäng i ett parti

Den högsta poäng som någon fått i ett tävlingsparti är 590 poäng som Nils Berner fick i en match i Gillet Cup II (juni 2003). (Motståndaren fick 254 poäng.)

Den högsta sammanlagda poängen i ett tävlingsparti är 877 som Olof Siverbo (426) och Nils Berner (451) hade i sitt parti i ER Cup 2002. Olofs 426 poäng i det partiet är den högsta förlustpoängen i ett tävlingsparti.

Stefan Diös rapporterar att han slagit sin dator med 462-445, dvs. med en sammanlagd poäng på 907 poäng.

Höga poäng i ett drag

Den högsta möjliga poängen att få i startdraget är med JACUZzI (man får lov att använda en blank) med Z på 2×bokstav (132 poäng).

Innan bytet av poängvärdena för C och Z 2002 var det istället PACKBOX med C på 2×bokstav som gav mest med 132 poäng. (*BYXJULP som fanns i SAOL10 gav hela 136 poäng med X på 2×bokstav, men det finns inte med i SAOL11 eller 12.)


En del av sidorna om svenskt Scrabble. Senast uppdaterad 22 augusti 2003.