Harald Starbäck

Carl Harald Starbäck (1902–1990)

Mor: Elna Starbäck, f. Aminoff
Far: John Starbäck

Syskon: Harald, Rolf, Valborg, Gunnar

Alla personer