Rolf Starbäck

Rolf August Starbäck (1903–1980)

Mor: Elna Starbäck, f. Aminoff
Far: John Starbäck

Syskon: Harald, Rolf, Valborg, Gunnar

Med Sigrid Starbäck, f. Roth.
Barn: Karin, Orvar.

Alla personer