Valborg Starbäck

Valborg Maria Starbäck (1907–1998)

Mor: Elna Starbäck, f. Aminoff
Far: John Starbäck

Syskon: Harald, Rolf, Valborg, Gunnar

Alla personer